Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BCH CĐ 15-20

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hoàng Ngọc Anh (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:38' 03-09-2015
Dung lượng: 36.0 KB
Số lượt tải: 2
Số lượt thích: 0 người


CĐGD HUYỆN DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TH LONG TÂN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NHIỆM KỲ 2015 – 2020

STT
Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Tôn giáo
Chức vụ
Trình độ
Năm vào Đảng
Ghi chúNam
Nữ


C. môn
C.đoàn
VH
CM
C Trị01
Hoàng Ngọc Anh
1984

Kinh
Không
GV
CT.CĐCS
12/12
ĐHSP
02
Nguyễn Thanh Mai

1978
Kinh
Không
GV
PCT
12/12
ĐHSP
03
Trần Thị Huyền Châu

1969
Kinh
Không
GV
UBKT
12/12
ĐHSP

2011


04
Trần Thị Tám

1991
Kinh
Không
GV
UV
12/12
CĐSP
05
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1991
Kinh
Không
GV
UV
12/12
CĐSP

 
Gửi ý kiến