Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

CONG KHAI_M 5-6-7-8

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Thiện
Ngày gửi: 11h:21' 23-09-2015
Dung lượng: 249.0 KB
Số lượt tải: 9
Số lượt thích: 0 người
Biểu mẫu 05
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG.
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TÂN.

THÔNG BÁO
Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông
Năm học 2015-2016

STT
Nội dung
Chia theo khối lớpLớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5


I

Điều kiện tuyển sinh

Hoàn thành chương trình lớp 1
Hoàn thành chương trình lớp 2
Hoàn thành chương trình lớp 3
Hoàn thành chương trình lớp 4


II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

- Theo Quyết định 16/2006
QĐ-BGDĐT
- 35 tuần/NH
- 2 buổi/ngày
- Theo Quyết định 16/2006
QĐ-BGDĐT
- 35 tuần/NH
- 2 buổi/ngày
- Theo Quyết định 16/2006
QĐ-BGDĐT
- 35 tuần/NH
- 2 buổi/ngày
- Theo Quyết định 16/2006
QĐ-BGDĐT
- 35 tuần/NH
- 2 buổi/ngày


III
- Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
- Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
- Chặt chẽ, thường xuyên.
- Nghiêm túc, chuyên cần.
- Chặt chẽ, thường xuyên.
- Nghiêm túc, chuyên cần.
- Chặt chẽ, thường xuyên.
- Nghiêm túc, chuyên cần.
- Chặt chẽ, thường xuyên.
- Nghiêm túc, chuyên cần.IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)
Có đủ phòng học và phòng chức năng: TH, HN, NN, MT,...
Có đủ phòng học và phòng chức năng: TH, HN, NN, MT,..
Có đủ phòng học và phòng chức năng: TH, HN, NN, MT,..
Có đủ phòng học và phòng chức năng: TH, HN, NN, MT,..V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Ngoài giờ lên lớp; ăn ở bán trú,...
- Tặng học bổng, suấn ăn bán trú...
- Ngoài giờ lên lớp; ăn ở bán trú,...
- Tặng học bổng, suấn ăn bán trú...
- Ngoài giờ lên lớp; ăn ở bán trú,...
- Tặng học bổng, suấn ăn bán trú...
- Ngoài giờ lên lớp; ăn ở bán trú,...
- Tặng học bổng, suấn ăn bán trú...VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
- 3 CBQL, 25GV, 13NV;
- Trên chuẩn: 75,7%.
- Ứng dụng CNTT
- 3 CBQL, 25GV, 13NV;
- Trên chuẩn: 75,7%.
- Ứng dụng CNTT
- 3 CBQL, 25GV, 13NV;
- Trên chuẩn: 75,7%.
- Ứng dụng CNTT
- 3 CBQL, 25GV, 13NV;
- Trên chuẩn: 75,7%.
- Ứng dụng CNTTVII
Kết quả học lực, năng lực, phẩm chất, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
- Hoàn thành
- Đạt
- Tốt
- Hoàn thành
- Đạt
- Tốt
- Hoàn thành
- Đạt
- Tốt
- Hoàn thành
- Đạt
- Tốt


VIII
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
- Hoàn thành chương trình.
- Học tốt
- Hoàn thành chương trình.
- Học tốt
- Hoàn thành chương trình.
- Học tốt
- Hoàn thành chương trình.
- Học tốtLong Tân, ngày 17 tháng 8 năm 2015
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp: PHÒNG GD&ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG.
Tên cơ sở giáo dục: TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TÂN.

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục Tiểu học thực tế
Năm học 2014-2015
Đơn vị: học sinh
Số
TT
Nội dung
Tổng số
Chia ra theo khối lớp
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
 
Gửi ý kiến